V prípade nevyhovujúceho tovaru máte zo zákona 14 dní na vrátenie bez udania dôvodu. Radi vám vyhovieme aj pri výmene tovaru za lepšie vyhovujúci. Ak by ste chceli využiť jedno či druhé alebo nahlásiť reklamáciu vadného tovaru, postupujte nasledovne:

  1. Pred odoslaním nás kontaktujte na e-maili info@dev1s.com, kde uvediete dôvod reklamácie (ak nejde o vrátenie v rámci zákonnej lehoty).
  2. Tovar dôkladne a v pôvodnomm obale zabalte a odošlite na adresu Námestie sv. Františka 18B, Bratislava, 841 04.
  3. Po prevzatí tovaru vás budeme najneskôr do 30 dní informovať o vybavení vašej reklamácie v e-maili.
     

Dôležité informácie:

Prosím, berte na vedomie, že akékoľvek vrátenie tovaru podlieha kontrole. Vaša reklamácia alebo výmena nebude uznaná v prípade, že tovar nebude dôkladne a bezpečne zabalený, najlepšie v rovnakom balení, v akom bol doručený. Za prípadné poškodenie tovaru pri zasielaní späť nenesie DEV1S žiadnu zodpovednosť.

V prípade, že bude tovar vrátený poškodený či opotrebený nad rámec bežného použitia za účelom zoznámenia sa s jeho vlastnosťami či bez príslušenstva, má predávajúci právo na náhradu vzniknutej škody či odmietnutie plnenia povinností z titulu zodpovednosti za vady (zamietnutie reklamácie).