Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov NR SR č. 122/2013 Z.z.. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov www.dev1s.com využíva výhradne pre vnútorné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá www.dev1s.com s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a to najmä v § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Plné znenie všeobecných obchodných podmienok, ktorých súčasťou je aj ustanovenie o ochrane osobných údajov (bod 10), nájdete TU.